Tuesday, March 4, 2014

Antara aku dan Dia

andai pagi menyingsing tampa fajar,
andai masa membelah tajar,
semuanya di bicara manusia bencana alam,
itulah hakikat kehidpupan lupa akan pencipa alam.


ana bukan lah sebaik umat, bicara seorang pelajar,
aku hnya manusia biasa,
saya tak kesah, janji saya bahagia.

hei manusia apa makna semua ni. apakah kau lupa yang kita ni bukan dicipata, hnya untuk berkata-kata,
bukan dilahirkan untuk bahagia semata,
bukan juga untuk wanita atau pria juga,

TAPI....
ingat wahai haiwaan yang berakal,
kita peunnya matlamat,
kita punya tugas dan
misi.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 'Sesungguhnya Aku akan menciptakanmanusia dari tanah.' Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh(ciptaan) Ku, hendaklah kamu bersyukur dengan bersujud kepadanya. 'Lalu seluruh malaikat itubersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan dia termasuk orang-orang yang kafir".

(Shad: 71-74)

"Kemudian Kami jadikan kamu (Wahai umat Muhammad) khalifah-khalifah di bumi menggantikanmereka yang telah dibinasakan itu, supaya Kami melihat apa pula corak dan bentuk kelakuan yang kamu akan lakukan".


Allahurabbi, berat tu tugas kita, moga kita sentiasa ingat dan saling muhsabah.

andai ini yang terakhir moga bermanfaat.:)

cukuplah kematian sebaik-baik peringatan.
:)